Om Global Byggvision

Vi är byggfirman för dig. Inget jobb är för stort eller för litet för oss. Vi bygger om, bygger till och bygger nytt.

 

Global Byggvision AB är det lilla företaget med det stora nätverket – och vi har alltid kunden och kvaliteten i fokus. Vi har en personlig kontakt med dig genom hela uppdraget, oavsett om du är privatperson eller företag. Snabba beslutsvägar och delaktighet är vad du kan förvänta dig när du anlitar oss.

Bred Kompetens

Bland våra medarbetare finns en mycket stor och bred kompetens inom allt från finsnickeri och byggledning till plåtslagare, målare och elektriker. Vidare har vi en nära auktoriserade samarbetspartners som hjälper oss när det verkligen krävs. Detta gör att du kan lita på att arbetet blir utfört på bästa sätt vad du än har för behov.

Vi utför alla typer av snickarjobb, såväl stora som små. Vår målsättning är att aldrig lämna något annat än en riktigt nöjd kund efter att vi är klara med uppdraget. Att bli rekommenderad vidare till vänner och bekanta är det finaste betyg vi kan få.

ROT Avdrag

Du har rätt till avdrag enligt ROT när vi utför ett jobb i eller i anslutning till ditt hem.
Vi sköter dessutom all den administrativa biten kring avdraget.

Certifikat och Försäkring

BYGGKERAMIKRÅDET


Vi är anslutna till Byggkeramikrådet (BKR), vilket säkerställer att alla arbeten utförs fackmässigt enligt Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV).

BYGGKERAMIKRÅDET


Vi är anslutna till Byggföretagen.

HETA ARBETEN


Våran Medarbetare har utbildning via Brandskyddsföreningen.

BAS P/U


Vid varje bygg- och anläggningsarbete ska det finnas en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS P) och en för utförande (BAS U) som ska utses av byggherren.

ID06


Legitimationsplikt och närvaroregistrering.

Ansvarsförsäkrade


Vi är ansvarsförsäkrade hos Länsförsäkringar.