Integritetspolicy & Cookies

Global ByggVision AB, vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den svenska personuppgiftslagstiftningen. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Global ByggVision har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.

 

Personuppgiftsansvarig

Global ByggVision är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som utförs av, eller på uppdrag av, Global ByggVision.

När samlar vi in personuppgifter?

 

Global ByggVision samlar in personuppgifter om dig när du:

  • Gör en intresseanmälan till något av våra projekt,
  • Gör en intresseanmälan till någon av våra tjänster,
  • Gör felanmälningar eller av annan anledning kontaktar oss, eller om det i övrigt är nödvändigt för att administrera relationen mellan dig och oss.

 

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

 

Vi behandlar dina personuppgifter för olika syften. Huvudsakligen behandlar vi personuppgifter i syfte att genomföra och administrera intresseanmälningar, säljaktiviteter, försäljningar, garantiåtaganden och felavhjälpning.

Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

 

Global ByggVision kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för våran räkning, exempelvis IT-leverantörer, kundtjänstföretag och koncernbolag. Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Global ByggVision’s rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

 

Rätt att begära information, rättelser mm

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till oss. Du har rätt att en gång per kalenderår erhålla kostnadsfri information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). En sådan ansökan om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Om du vill begära registerutdrag, eller har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@globalbyggvision.se.

 

Cookies

Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) inom hela EU/EES. Syftet med den nya lagstiftningen är att stärka skyddet av enskilda personers personuppgifter.

De viktigaste ändringarna i dataskyddsförordningen är att du har rätt att begära rättelse, radering eller tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandling av personuppgifterna och att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

 

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en fysisk person.
Exempel på personuppgifter är namn, bilder, kontaktuppgifter, personnummer, etc. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Du har rätt att be om utdrag med dina personuppgifter och dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är rimligt nödvändigt för ändamålet.

 

Din personliga integritet är viktig för oss. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför har vi rutiner och system för att skydda dina personuppgifter. Vi ser till att endast de personer som behandlar dina personuppgifter har tillgång till dessa.

Som allmän information, har vi nedan beskrivit dina rättigheter enligt GDPR.

 

Oavsett vilken information ett företag har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter.

 

Rätt till tillgång (”registerutdrag”)
Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen ett företag har om dig. Du får även information om ändamålet med personuppgiften och lagringsperioden.

 

Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad

 

Rätt att bli raderad
Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Ett företag har rätt att neka borttagning av personuppgifter om det finns legala skyldigheter, tex bokföring och penningtvättslagstiftning.

 

Rätt till dataportabilitet
Om företagets rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dom hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat.

 

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling
Du har alltid rätt att slippa viss marknadsföring och att invända mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (berättigat intresse)

 

Rätt att begränsa behandling av personuppgifter
Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är korrekta.

 

Så använder vi cookies
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Här förklarar vi hur vi använder cookies och vilka val du kan göra när det gäller våra cookies.

 

Vad är cookies?
Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från oss och sparas på din enhet (till exempel dator eller mobil). De kan sparas på två olika sätt. Sessionscookies är tillfälliga cookies som försvinner när du stänger din webbläsare eller app.

Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller tills de går ut.

 

Olika typer av cookies
Både vår webbplats och andra, som Facebook eller Google, kan placera cookies på din dator när du besöker den här webbplatsen. Cookies från webbplatsen du besöker kallas förstapartscookies och cookies från andra webbplatser kallas tredjepartscookies.

Andra filer, som liknar cookies, är web beacons och liknande tekniker. Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post vi skickar till dig.

 

Varför använder vi cookies?
Vi använder cookies för att göra ditt besök på vår webbplats så bra som möjligt, och för att kunna förbättra den ännu mer. Men vi sparar inga IP-nummer eller liknande personuppgifter om dig.

 

Funktionscookies förbättrar din upplevelse
Vi sparar cookies om vilka sidor du varit på för att det ska kännas så smidigt som möjligt för dig att vara på vår webbplats. Till exempel kan vi göra så att du slipper se ett pop up-fönster mer än en gång.

 

Analyscookies hjälper oss att göra vår webbplats bättre
Vi använder cookies för att samla in övergripande analytisk information om hur du använder webbplatsen, till exempel statistik över våra populäraste sidor. Med informationen vi får kan vi förbättra vår webb.

 

Ta bort cookies
Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ställa in vilka cookies som får lagras på din dator. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera cookies från webbplatsen du besöker eller radera alla cookies när du stänger ner din webbläsare. Titta under Inställningar.